Stamceller er
kroppens byggesten

Hvad er stamceller? Kort fortalt så er stamceller noget helt unikt. De er nemlig celler på deres tidligste stadie.

En stamcelle er altså en slags "modercelle", som har to særlige egenskaber; nemlig at lave en kopi af sig selv, eller differentiere sig til en af kroppens mere specialiserede celletyper. Stamcellernes funktion er at vedligeholde og reparere vores kroppe ved at erstatte kroppens celler med nye.

Derfor kan stamcellerne også bruges til at behandle sygdomme, ligesom de kan bruges til at genopbygge beskadiget væv. Dette bliver de naturligvis allerede brugt til over hele verden, men der forskes også massivt i stamceller for at komme nærmere nye behandlingsformer og ny medicin til sygdomme, som lægeverden trænger til hjælp til at kunne kurere. Forskere mener, at vi endnu kun har set toppen af isbjerget i forhold til stamcellernes betydning og anvendelse i fremtiden.

Stamceller kaldes ofte for kroppens byggesten. Fra den første celle, udvikler det befrugtede æg sig via en massiv celledeling til et helt menneske bestående af mere end 200 forskellige celletyper.


Der findes forskellige typer af stamceller og de kan klassificeres på tre forskellige måder:

Klassificering efter celletypen– denne klassificering handler om hvilket væv eller hvilke celletyper de udifferentierede celler kan udvikle sig til. For eksempel kan man ikke danne en ny knogle eller en ny nervecelle af en blodstamcelle

Klassificering efter den ontogenetiske alder– i biologien betegner ontogeneseudviklingen af mennesket – fra ægcellen til den kønsmodne organisme. I klassificering efter den ontogenetiske alder skelner man mellem embryonale, føtale og voksne stamceller. 

Klassificering efter differentieringspotentialet– denne klassificering handler om hvor mange forskellige celletyper, stamcellen kan udvikle sig til. Der findes nemlig et hierarki fra generalister til specialister. Som tommelfingerregel gælder det, at jo tidligere en stamcelle udvikler sig, jo større er dens differentieringspotentiale. Når stamceller klassificeres efter deres differentieringspotentialer kan de være:

          - Omnipotente/Totipotente

          - Pluripotente

          - Multipotente

          - Oligopotente

          - Unipotente

 

Få opsamlet og opbevaret stamceller hos Save Stem Cell Center

Stamceller har altså nogle forskellige egenskaber og potentialer alt afhængig af, hvorfor de kommer og hvor gamle de er.

Save Stem Cell Center beskæftiger sig med stamceller fra nyfødte børns navlesnore (blod og væv). Disse stamceller tilhører faktisk gruppen af voksenstamceller, men de har faktisk nogle helt særlige egenskaber qua deres alder, som man ikke finder hos andre stamceller i samme kategori.

Stamceller fra navlesnoren klassificeres også i gruppen multipotente stamceller; de hæmatopoietiske stamceller fra navlesnorsblodet danner for eksempel blodets komponenter i form af erytrocytter, leukocytter og trombocytter.

Stamceller fra navlesnoren er meget sikre at anvende og de har været brugt til behandling i mere end 30 år. Læs om stamcellens historie her.

5 gode grunde til at beskytte
dine børns stamceller

01

Stamceller er værdifulde, fordi de er kroppens byggesten

02

Stamceller bruges til at behandle alvorlige sygdomme

03

Stamceller har været brugt til behandling mere end 30.000 gange

04

Stamceller matcher med 25% sandsynlighed perfekt med søskende

05

Stamceller kan revolutionere fremtidens sygdomsbehandling