Save Stem Cell Center

Stamcelleopsamlinger i Norden fortsætter i vores nye danske selskab Save Stem Cell Center.

Samme varme jordemoderhænder- samme professionelle laboratorie.

Save Stem Cell Center er ejet og drevet af jordemødre og bygger videre på 14 års dansk erfaring med opbevaring af stamceller fra navlesnoren.

Jordemødrene i Save Stem Cell Center er de samme rutinerede hænder, som I kender fra Vita34 ApS og opsamlingerne på fødegangene fortsætter naturligvis under de samme myndighedsgodkendte procedurer som før.

Save Stem Cell Center samarbejder med Vita34 laboratoriet i Tyskland, hvor stamceller fra navlesnorsblod og -væv forberedes og testes før de fryses ned. Præcis som før.

Transplantation af stamceller kræver enorm viden og megen erfaring. Allerede nu har man anvendt 32 stamcelledepoter, som har været opbevaret hos Vita 34 til behandling. Vita 34 er Europas mest erfarne, private stamcellebank.

For Save Stem Cell Centers jordemødre er samarbejdet med Vita34s laboratorie og rutinerne omkring sikring af stamcellerne velkendte og veletablerede. Det betyder sikkerhed for jer.

Samme sikkerhed. Samme erfaring. Samme fair pris.

5 gode grunde til at beskytte
dine børns stamceller

01

Stamceller er værdifulde, fordi de er kroppens byggesten

02

Stamceller bruges til at behandle alvorlige sygdomme

03

Stamceller har været brugt til behandling mere end 30.000 gange

04

Stamceller matcher med 25% sandsynlighed perfekt med søskende

05

Stamceller kan revolutionere fremtidens sygdomsbehandling