Til sundhedspersonale

Til sundhedspersonale

Opsamling af stamceller fra navlesnoren er den nemmest tænkelige adgang til stamceller. Opsamling kræver accept fra det nyfødte barns moder. Ønsker moderen/familien en garanti for, at de opsamlede stamceller står til rådighed for den nyfødte selv til eventuel senere anvendelse - eller for den nyfødtes familie - skal moderen/familien forud for fødslen have indgået aftale med en privat stamcellebank vedrørende opsamling og opbevaring. Den private råderet har man ikke, hvis navlesnorsstamcellerne opbevares i en offentlig navlesnorsstamcellebank.

Så snart barnet er født og navlesnoren klippet opsamles navlesnorsblodet fra navlesnor og moderkage. Opsamlingen tager som regel kun mellem 3-5 minutter. Selve navlesnoren (især den del som kaldes Wharton’s jelly) indeholder også stamceller – de såkaldte mesenkymale stamceller, hvorfor navlesnoren også kan opsamles og opbevares i tillæg til stamceller fra navlesnorsblodet.

Opsamling af stamceller fra navlesnorsblodet kræver ikke at der laves tidlig afnavling. Når der skal opsamles stamceller, anbefaler vi, ligesom WHO, at navlesnoren afklemmes og klippes, når barnet er mellem 1-3 minutter gammelt, hvis der vel og mærke er tale om et sundt og raskt barn til terminen. Forskning viser, at den største infusion af navlesnorsblodet finder sted de første 60-90 sekunder efter fødslen.

Skal der tages pH-prøver eller andre blodprøver fra navlesnoren til hospitalets analyse, skal dette gøres i en dobbelt afnavling, således at det resterende blod i navlesnoren og moderkagen ikke løber ud fra indstiksstedet efter hospitalets blodprøvetagning. Dermed optimeres muligheden for at sikre det størst mulige antal stamceller fra det resterende navlesnorsblod.

Da opsamlingen finder sted efter barnets fødsel, indebærer opsamlingen hverken risiko for mor eller barn.

Vores personale og det gode samarbejde på fødestederne

Save Stem Cell Centers personale er ofte selv uddannet jordemødre, sygeplejersker eller laboranter. Fælles for dem er, at de har stor erfaring med stamcelleopsamling, jævnligt gennemgår træning jf. vores interne kvalitetssikring og alle kan nemt begå sig på fødestederne.

Vi ved, at samarbejdet med fødestedernes personale er vigtigt for at sikre, at familierne både får den rette/bedste behandling, støtte og pleje og også får en succesfuld opsamling af stamceller. Vi aftaler derfor altid med fødegangspersonalet under fødslen, hvordan vi samarbejder bedst muligt i den givne situation, hvordan der skal afnavles, mv. Vores opsamlere giver naturligvis gerne en hånd med inde på fødestuen, hvis der er brug for det.

Vores fælles mål er selvfølgelig, at familiernes ønsker tilgodeses i det omfang som kan lade sig gøre og indenfor forsvarlige rammer.

Skulle det ske, at der under en fødsel opstår akutte/uforudsete situationer, hvor Saves Stem Cell Centers personale ikke kan være til stede, er der to vigtige ting, som fødegangspersonalet gerne må efterstræbe i forbindelse med håndteringen af barnets navlesnor/moderkage: Det ene er at afnavle tæt på barnet og lave dobbelt afnavling til hospitalets blodprøver. Det andet er, at lade alle pean’er/klemmer sidde på navlesnoren og holde moderkagen varm, indtil efterbyrden kan overdrages til Saves Stem Cell Centers personale.

Der forefindes en instruktion til fødselspersonalet i den fødselspakke, som den fødende har medbragt til opsamling af stamceller. Vi anbefaler altid den kommende familie at vise fødselspersonalet instruktionen, når de ankommer til fødestedet.

Har du spørgsmål eller kommentarer, en undren du vil dele eller en god idé, så ring eller skriv gerne til os.

5 gode grunde til at beskytte
dine børns stamceller

01

Stamceller er værdifulde, fordi de er kroppens byggesten

02

Stamceller bruges til at behandle alvorlige sygdomme

03

Stamceller har været brugt til behandling mere end 30.000 gange

04

Stamceller matcher med 25% sandsynlighed perfekt med søskende

05

Stamceller kan revolutionere fremtidens sygdomsbehandling